พี่.....ยังคงต้องการอยู่นะ
1.ปล๊กหัวเทียน
2.ยางพักเท้า
แบบว่ามีเรื่องที่ยอมแพ้ไม่ได้อะ
แล้วจะเล่าให้ฟังพี่