สภาพแห้งๆเน่าๆ ก้อได้ครับ อยากเอามาทำเองอยู่ หรือทำแล้วก้อได้นะครับ