ชอบทุกรุปเลย ยิ่งถ่ายข้างหลังกำลังขับเข้าโค้งยิ่งสุดยอดดดดดดดดด ดดดดดดดดด