ใครจะมางาน บูรพา บ้างครับ ผมว่าจะไปงานจะได้มีเพื่อนไป