ขอบคุณพี่ๆกลุ่มขอนแก่นทุกคนนะคับ
ที่ช่วยเหลือซ่อมสายครัชและเกียร์ให้
นำใจตามแต้ๆๆเน้ออ้าย
เด็กแพร่