รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับ

ซื้อได้เท่าไหรครับ

ใครทราบ รบกวนช่วยตอบด้วย ขอบคุณครับ