โครงการสองล้อทำดีเพื่อชุมชนครั้งที่ 1 FREEDOM LIFE CLASSIC THAILAND VOL.1
โดยกลุ่ม Freedom Life
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554
สถานที่ ณ รร.วังม่วงพิทยาคม บ้านม่วง อ.สังคม
จ.หนองคาย
จุดประสงค์ ในการจัดงาน
1.เพื่อจัดหางบประมาณสมทบทุนซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แ ก่นักเรียน
2.เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.สังคม ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
กำหนดการวันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
-08.00 น. เริ่มลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
-09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
-14.00 น. เริ่มลงทะเบียนประกวดรถประเภทต่างๆ
-17.00 น. คณะกรรมการตัดสินรถทุกประเภท
-18.00 น. ประกาศผลการประกวดรถประเภทต่างๆรับถ้วยรางวัล
-19.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
-19.30 น. เริ่มการแสดงภาคเวที ชมวงดนตรี
การประกวดรถโบราณประเภทต่างๆมีดังนี้
1. ประเภทล้อเล็ก ชาลี . มังกี้ กอลิล่า ประเภทสวยงาม 1 รางวัล
2. ประเภทรถครอบครัวไฟต่ำเดิมๆ 1รางวัล
3. ประเภทรถครอบครัวไฟต่ำ สวยงาม 1 รางวัล
4. ประเภทรถผู้หญิง สวยงาม 1 รางวัล
5. ประเภทรถผู้หญิง เดิมๆ 1รางวัล
6. ประเภทรถผู้ชาย เดิมๆ 1รางวัล
7. ประเภทรถผู้ชาย สวยงาม 1 รางวัล
8. ประเภท SR สวยงาม 1รางวัล
9. ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ (ใช้งานได้จริง) 1 รางวัล
10. ประกาศผลรางวัลมาไกลที่สุด รับถ้วยรางวัล 1 รางวัล
11. ประกวด มิส Classic ซ้อนท้าย 12.ประกาศผลมาก่อน
12. ประเภท คุรุสภา เดิมๆ 1 รางวัล
-23.00 น. แลกของที่ระลึกกับทางเจ้าภาพ
-23.00 น. ชมวงดนตรี – 00.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
-06.00 -12.00น. ทุกท่านที่มาร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ติดต่อสอบถามรายระเอียดงานและบูทในงาน
088-5409790 แท็ค ประธาน
087-7706598 087-7706598 ชิพ รอง
082-1449823 โจ้ (จองบูช)