อยากเหน k-125 m3 ตัวไมค์ลอย ของพี่ ๆ เพื่อน ๆ ครับ
ประกอบการตัดสินใจ กะว่าจะบูรณะ ซะหน่อย

ไม่รู้ว่าจะทำสีอาไรดี เหนแต่ ดำ ๆ ๆ ๆ

ขอบคุณครับ