กลุ่มสองล้อท่าพระ

(จังหวัดขอนแก่น)


เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “ มิตรภาพรวมกัน ร่วมสานฝันเพื่อน้อง ” ครั้งที่ 1
ถึง พี่น้องชาวสองล้อทุกท่าน

เนื่องด้วยทางกลุ่มสองล้อท่าพระ มีความประสงค์ที่จะหาทุน เพื่อสนับสนุนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พุทธิสารมุนี บ้านหนองบัวดีหมี ซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดอุปกรณ์เสริมทักษะ และสื่อในการเรียนการสอน เพื่อจะได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี และมีความรู้ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้นทางกลุ่มสองล้อท่าพระจึงมีความประสงค์ที่จะจั ดโครงการ “มิตรภาพรวมกัน ร่วมสานฝันเพื่อน้อง” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2550 ณ สถานที่ พีแลนด์ เพื่อหารายได้ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พุทธิสารมุนี บ้านหนองบัวดีหมี

ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มสองล้อท่าพระ จึงมีความประสงค์ที่จะเชิญชวนพี่น้องชาวสองล้อทุกท่า นมาร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อทำบุญร่วมกัน


ขอขอบคุณทุกท่าน

สองล้อท่าพระกำหนดการงาน “มิตรภาพรวมกัน ร่วมสานฝันเพื่อน้อง ” ครั้งที่ 1 จัดโดยกลุ่มสองล้อท่าพระ ณ สถานที่ พีแลนด์ ม.11 บ้านหนองบัวดีหมี ต. ท่าพระ อ. เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 27 มกราคม 2550
เวลา 12.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้างานและหาสถานที่พักผ่อนตามอัธยาศั ย
เวลา 16.30 น. แต่ละกลุ่มนำรถเข้าประกวดในรุ่นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ประเภทรถเล็ก
- ประเภท C50 , C65 , C70 , C90 เดิม
- ประเภท C50 , C65 , C70 , C90 สวยงาม
- ประเภทหน้าต่ำ เดิม
- ประเภทหน้าต่ำ สวยงาม
- ประเภทรถผู้ชายเดิม
- ประเภทรถผู้ชายสวยงาม
- ประเภทความคิดสร้างสรรค์
- ประเภทรถยุโรป
- ประเภทบู้บี้
- รางวัลพิเศษ ประเภทมาไกล , ประเภทมาเยอะ
เวลา 17.30 น. ปิดการรับรถเข้าประกวด และทำการตัดสินผลการประกวดรถโบราณ ในรุ่นต่าง ๆ และร่วมรับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 19.00 น. เริ่มการแสดงบนเวที
เวลา 20.00 น. ประมูลสิ่งของจากกลุ่มต่าง ๆ และมอบของที่ระลึกให้แต่ละกลุ่ม
เวลา 22.00 น. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเข้าประกวด Miss (มีถ้วยรางวัล)
- ประกาศผลการประกวดรถโบราณในรุ่นต่าง ๆ
- จับฉลากรางวัลใหญ่และร่วมสนุกกับการแสดงบนเวที
เวลา 02.00 น. มีข้าวต้มรอบดึก และแยกย้ายพักผ่อน
วันที่ 28 มกราคม 2550
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
- ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
- แยกย้ายกลับภูมิลำเนา
*หมายเหตุ • ลงทะเบียนเข้างานท่านละ 50 บาท และรับของที่ระลึก
• หางบัตรร่วมสนุกลุ้นชิงโชครางวัลใหญ่
• อาหารและ น้ำแข็ง ฟรีตลอดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ช่างโก้ 08-9417 -7794 , บอย 08-9617 - 0100 , แจ็ค 08-5006 -7262