ดีเหมือนกันครับส่งช่างใหญ่จบทีเดียวครับทำเองเหนื่อ ยจัดอะไหล่ไม่ลงตัวเหลือเยอะ เรื่องตอบพอดีมีอุปกรณ์ใกล้ตัวก็เลยสะดวกและก็ชอบค้น คว้าในเรื่องยากๆที่เกียวกับงานช๋างทุกอย่างเพราะรู้ ไม่จริงก็ต้องค้นคว้าไปเรื่อยๆครับ