บ่าค่อยได้เห็นหน้าอ้ายหาญเลยน่อครับบ่าเดี่ยวนี้ บ่าฮู้ว่าไปตางไดแล้ว ฝากบอกตวยเน้อคับ น้องๆ คิดถึง /\3