เรียนเชิญ


ขอเชิญกลุ่มคนรักรถโบราณจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมาบป่าหวาย อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ พร้อมกันตั้งแต่ เวลา ๑๒.00 น. เป็นต้นไป


ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ พี่มด กลุ่มสนิมกรังราย็อง