ขอบคุณทุกๆคนหวังว่าเราได้วิ่งร่วมทางกันอีกขอบคุณอย ่างรุนแรง แล้วเจอกันไม่

อย่างงั้นก็มาเที่ยวที่บ้านก็แล้วกัน ไม่ก็จะขึ้นไปนอนซักวัน 2 วัน คับ

จากใจจริง

t o n - c r a z y b i k e