ขอดู c65m สตาร์ทมือ สีแดง แห้งๆ เทพ เทพ ของมหาชัยหน่อย