แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยเทิศไท้อง ศ์ราชัน ครั้งที่ 2
เป็นค่ายสุนิตา จังหวัดนครราชสีมา
ต้องขอ อภัยไว่ ณ ที่นี้ด้วยครับ