ผมไปไม่ได้แล้วอ่ะติดธุระกะทันหันเฉยเลย หือ...หือ..........