โอ้ยอยากไปโคดๆ ..... ซิงซิงจะกุมหมวกเดินหน้าขึ้นเขา กางปีกบินไม่ขึ้น ไปเขาใหญ่

5555555 ฟุ้งซ่าน