*ขอขอบคุณการจัดงานในครั้งนี้ จากภาพที่ดูและเป็นไปได้ งานชัยภูมิเป็นงานที่มีความร่วมแรงร่วมใจกันจักงาน ประทับใจมาก*ครับ
และกลุ่มCบันเทิงเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยไปกัน