เป็นไงบ้างกลับบ้านสะดวกกันไหมรถเสียป่าว วันนั้นไม่ได้ไปเล่นน้ำตกเค้าพาไปที่เขื่อนเลยไม่ได้ เจอกันทริปหน้าวิ่งไหนบอกด้วยเด้อพี่ต้น
ด้วยรักและเคารพ