ผม มีหลายคันลงขายไว้ ลอง หาดูในกระทู้ ขายจักรยาน lowrider 2 ล้อ และ 3 ล้อ