-ขายหรือแลกเปลี่ยน ซูซูกิ ซาเวส 650
-ระบบสายพาน
-มีอินวอยซ์
-ราคา 55,000
-ติดต่อที่ 0863139145 /0863392644