อยากรู้เบอร์พี่เต้ยปะผุซอยโกบอร์คับใครพอจะบอกได้บ้ างคับ