เชิญชวน พี่น้องสองล้อ(ชาว เก่า-เก๋า) ร่วมงานบุญ ทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดป่าบุกล้วยต.หนองกี่อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 21-22 พ.ค.54 >> รายละเอียด http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=521125