ยินดีให้คำปรึกษาการทำ หรือแต่ง เกี่ยวกับรถเต่าซึ่งมีความรู้ทางช่างมาตรฐานระบบเยอร มัน