ที่เห็นมีแต่ 2 ล้อ ใครช่วยตั้งกลุ่มที ky_auto@hotmail.compic00467