*เชิญชวน พี่น้องทาง สระบุรี หน้าพระลานคลาสสิค ร่วมงานบุญ
ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างเมรุ ให้กับวัดป่าบุกล้วย
ต.หนองกี่ อ.กบินทรืบุรี จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 21-22 พ.ค.54ปีนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ....จะให้ดีอยากให้มาร่วมบุญ กันทุกๆท่าน