เชิญร่วมงาน “มิตรภาพ เพื่อนพ้องและน้องพี่ ครั้งที่ 1”
รวมกลุ่มชมรมอนุรักษ์รถโบราณ ทั้งในจังหวัดสตูลและภาคใต้
วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2554 - วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2554
ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน “มิตรภาพ เพื่อนพ้องและน้องพี่ ครั้งที่ 1”

1. เพื่อร่วมฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดสตูล
3. เพื่ออนุรักษ์รถโบราณในจังหวัดสตูลและภาคใต้
4. เพื่อรณรงค์การขับขี่ถูกกฎจราจร “เปิดไฟใส่หมวก”

กำหนดการจัดกิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2554
09.00 น. - 12.00 น.
เปิดลงทะเบียน ณ จุดชมวิว 18 ล้าน ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
ลงทะเบียนเข้างาน คนละ 300 บาท พร้อมรับเสื้อและของที่ระลึก
พิธีเปิดงาน “มิตรภาพ เพื่อนพ้องและน้องพี่ ครั้งที่ 1”
12.00 น. - 14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
14.00 น. - 16.00 น. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดบางศิลา ม.14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
16.00 น. - 18.00 น. ชมความสวยงามของอาทิตย์ลับฟ้า ณ จุดชมวิว 18ล้าน พร้อมถ่ายภาพ เพื่อส่งประกวดในหัวข้อ “มุมหนึ่งที่ประทับใจ”
18.00 น. - 20.00 น. เข้าที่พัก ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และรับประทานอาหารค่ำ
20.00 น. - 24.00 น. กิจกรรมบนเวที
ประกวดภาพถ่าย , ประกวดรถสวยงาม , มาด้วยใจ, มาไกล, ยอดแย่

วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2554
07.00 น. - 09.00 น. พิธีปิดงาน “มิตรภาพ เพื่อนพ้องและน้องพี่ ครั้งที่ 1”
รับประทานอาหารเช้า เดินทางกลับบ้าน

***สุดคุ้มใน วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2554 กลุ่มหรือท่านใดต้องการที่จะไปล่องแก่ง ณ เสือป่า รีสอร์ท
วังสายทอง สามารถ ลงทะเบียนได้ที่งานคนละ 100 บาท ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ยาหมีน 081-4798162
ริส 084-2678800
น้อง หลา 0868961056
ขอแสดงความขอบคุณ
***กรุณานำเต้นและอุปกรณ์พักแรมมาด้วย***