พ่อแม่พี่น้อง และเพือนๆครับ กระผมนายโอเลี้ยง ขอเชิญชาวตรังที่มีใจรักในรถ vespa รวมตัวด่วน เพื่อจัดงานใหญ่ ประสานงาน ที่เบอรโทร 0895228404 (บักโอเลี้ยง)0866161723(บักแมน)