ไหนคุยไว้เยอะว่าจะขี่sr400กลับโคราชแหม๋ทีนี้ไม่มีร ถกลับมาตามที่คุยไว้คุณอายเขาไหมครับคนขี้คุย