เนื่องด้วยช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลการสอบกลางภาค ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อ วัดผลและประเมิณผล กระผม จึงต้องของดการเข้ากลุ่มซักสอง อาทิตย์ เพื่อตั้งหน้าตั้งตาสอบ(ติว ก่อนปีใหม่) ถ้ากระผมสอบเสร็จก็จะเข้ากลุ่มตามปรกติ และสุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีใหม่นี้ทุกคนจะเตรียมพร้อมด้านทุนทรัพย์และปัจจัยใ นการฉลองครั้งนี้ <หนุ่มชักว่าวสาวตกเบ็ด>.......คิว ( รถพังเว้นทริป )