อยากได้รูปจากกล้องพี่โอมคั๊บ...
ลงให้ด้วยนะคั๊บพี่...ขอบคุณคั๊บ...:D