อยาก เห็น สีจากโรงงาน ครับ มีกี่สี พอดีจะทำสีใหม่ ครับ