ขอถาม เครื่อง ซี 70 สตาร์ดมือ จานไฟคว่ำ หรือ หงาย คับ