มีเบ้าไฟหน้าตรงรุ่น 2 อัน 750 พร้อมส่ง
มอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนตรงรุ่น 550 พร้อมส่ง
หม้อลมเบรคช้างตรงรุ่น 650 พร้อมส่ง
เหล็กชุดแป้นเบรค/ครัช ช้าง 950 พร้อมส่ง
ถ้าเหมายกโขลง 2500 บาทพร้อมส่งจ้า
081-2832302 อยู่ Name:  รูป​ถ่าย0392.jpg
Views: 707
Size:  47.5 KBสุโยทัยจ้า