ข้อควรระวังในการเล่นน้ำ นะครับ เป็นกฎหมายที่น่าจะรู้ไว้ครับ
    
กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

ชื่อกระทู้: ข้อควรระวังในการเล่นน้ำ นะครับ เป็นกฎหมายที่น่าจะรู้ไว้ครับ

 1. #1
  Junior Member Ball_Cm's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2010
  สถานที่
  Mazda
  ข้อความ
  47
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 8 ครั้ง ใน 1 ข้อความ
  Blog Entries
  1
  ผลการให้คะแนน
  0

  มาตรฐาน ข้อควรระวังในการเล่นน้ำ นะครับ เป็นกฎหมายที่น่าจะรู้ไว้ครับ  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

  เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

  ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2554

  ****************

  ด้วยในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้กำหนดให้มีการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุการจร าจรทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึ งปัจจุบัน และในช่วงดังกล่าวประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิล ำเนา เพื่อร่วมประเพณีทำบุญตักบาตร รดน้ำแก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนญาติมิตรผู้ใกล้ชิดสนิทสนม และพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย และอำเภอรอบนอก บางแห่งมีการจัดงานฉลองเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าม าเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก


  เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงา มของสังคมไทย สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและให้ประชาชนผู้ส ัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการจราจร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย ์สินของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันป้องกันภยันตร ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2554 ดังนี้

  1. การเล่นสงกรานต์ ขอให้ปฏิบัติตามประเพณี ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ผู้สัญจรไปมา ไม่เล่นสาดน้ำหรือใช้วัตถุใส่น้ำที่อาจก่อให้เกิดอัน ตรายแก่ผู้อื่น เช่น น้ำแข็ง น้ำสกปรก หรือใช้สายยางฉีดน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสาดน้ำเข้าไปในยานพาหนะ บนถนนหลวงสายหลักอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ขึ้นได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้า นต่างๆ เช่น

  1.1 กรณีสาดน้ำโดยผู้อื่นไม่สมัครใจ เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 389 หรือ มาตรา 397 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  1.2 ตามข้อ 1.1 หากทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  1.3 ตามข้อ 1.1 หากทำให้ผู้อื่นเกิดรอยช้ำ รอยถลอก หรือบาดเจ็บ เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ มาตรา 390 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  1.4 ตามข้อ 1.1 หากเป็นการบังคับ ขู่เข็ญ โดยผู้อื่นไม่สมัครใจ เช่น ดึงกุญแจรถไว้หรือกักรถไว้ เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 หรือ มาตรา 310 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  1.5 กรณีการเล่นแป้งและสี เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดแล ะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

  1.6 ตามข้อ 1.5 หากใช้แป้งหรือสีทาบริเวณร่างกายของผู้อื่น เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  1.7 กรณีผู้จำหน่ายสินค้าเครื่องเล่นกระบอกสูบหรือวัสดุท ี่ทำจากท่อพีวีซี ที่มีแรงดันสูง เมื่อกระทบกับผิวหรือดวงตา อาจทำให้ได้รับการบาดเจ็บ เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บร ิโภคที่ 4/2550 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  2. การขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระ วัง งดเว้นการเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดอาการมึ นเมา และงดเว้นการบรรทุกคนโดยสารเพื่อเล่นสาดน้ำ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายต่า งๆ ดังนี้

  2.1 กรณีขับรถบรรทุกภาชนะบรรจุน้ำ และบรรทุกคนโดยสารเพื่อเล่นสาดน้ำสงกรานต์เป็นการกระ ทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 139(1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  2.2 กรณีผู้ขับขี่ยานพาหนะในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื ่นเป็นการกระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  2.3 กรณีผู้ขับขี่ยานพาหนะกระทำฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและดำเนินค ดีตามกฎหมายในอัตราโทษสูงสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร

  3. ในกรณีที่ออกจากเคหสถาน หรือพาบุตรหลานไปท่องเที่ยว ไม่ควรใส่เครื่องประดับหรือของมีค่า อีกทั้งไม่ควรให้เด็กไปเที่ยวตามลำพังและขอให้ผู้ปกค รองจัดทำบัตรให้ปรากฏ ชื่อ นามสกุล ของเด็ก หรือผู้ปกครอง สถานที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) ใส่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อของเด็กด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ติดตามผู้ปกครองได้รวดเร็ว หรือนำเด็กพลัดหลงส่งได้ถูกต้อง

  4. ให้สำรวจไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้เรียบร ้อยก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร และก่อนออกจากบ้านโดยไม่มีผู้ดูแลให้ใส่กุญแจป้องกัน ขโมย หรือแจ้งฝากบ้านไว้กับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่  ผมอยู่สถานีวิทยุ ในจังหวัดเชียงรายเลยได้เอกสารมาน่ะครับ จังหวัดอื่น ๆ ผมไม่ทราบนะครับ คงแล้วแต่พื้นที่ไหนที่กวดขันวินัยจราจร แต่กฏหมายก็คงจะเหมือนกันทั้วประเทศ

  เลยเอามาให้พี่ ๆ ทุกท่านได้อ่านกันน่ะครับ ^^
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Ball_Cm : 11-04-2011 เมื่อ 23:25

 2. #2
  Senior Member jeap_bond_007's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jun 2010
  สถานที่
  Mazda Club Thailand
  อายุ
  33
  ข้อความ
  3,984
  ขอบคุณ
  12
  ได้รับขอบคุณ 87 ครั้ง ใน 42 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  สงกรานต์สมัยนี้รุนแรงจริง ๆ ทั้งชายหื่น หญิงหื่น กระเทยหื่น และไอ้พวกเดนมนุษย์ที่เฝ้าคอยตีรันฟันแทงกับชาวบ้านเ ต็มท้องถนนไปหมด แล้วยิ่งมาอ่านข้อความนี้แล้ว บอกตรง ๆ ไม่อยากออกไปเล่นที่ไหนเลยครับ...

 3. #3

  มาตรฐาน


  ข้อ1 นี่ต้องบอกเด็กๆ ด้วยนะคับล่อแหลมมาก เผื่อเด็กๆไม่รู้เรื่องสนุกอย่างเดียว

Bookmarks

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •