อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ คุณโจ๋น อ่านข้อความ
รถเสร็จมารับพวกหนูด้วยนะคะ ป๋าวุดขา แนบเอกสาร 3613319
ห้ามเลยนะครับ เสียรถหมด 555