หาสปอยเลอร์ใต้ท้องโคซ่าคับต้องการด่วนคับมันแตกไม่ร ู้ทำไง