ผมมีต้นขั้วที่ขนส่งอยุ่ ต้องทำอย่างไรถึงจะได้เป็นชื่อเราเอง
ต้องเอารถไปดูเปล่า หรือให้เจ้าของต้นขั้วไปเซนอย่างเดียวครับ แนะนำด้วย