อยากได้มากมาย ใครมีช่วยแบ่งให้ที หรือรุ้แหล่งชี้เป้าให้ที