ใกล้ปีใหม่แล้ว พวกเรากลุ่ม Khlung Classic Club จันทบุรี ขออวยพรให้เพื่อน ๆ กลุ่ม 131 sakaeo มีความสุขกันให้ถ้วนหน้าทุก ๆคนเลย นะครับ ขอให้เดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค นะคับ รวย รวย รวย ทุกคนครับ ...........................จากใจพวกเรา Khlung Classic Club จันทบุรี คับ