ร้านแถว กม.4 รามอิทราที่มีเวสป้าจอดอยู่หน้าร้านติดถนนใหญ่ก่อนขึ ้นสะพาน
และรับซ่อมรถ C ด้วยคับ ขอบคุณคับ