ไม่ทราบว่าขายไปยังครับ อยู่ลำลูกกาช่วงไหนผมอยู่ คลอง 2 ครับ