หาขอบยางและอะไหล่datsun b10ครับ หรือว่าพอจะรู้ที่ทำขอบยางที่หาอะไหล่ของb10ช่วยบอกห น่อยครับ
ขอบคุณครับ