วันนี้ผมโทรไปถามกับทาง ApHonda ว่ามีเวลาไหนว่างบ้าง...ไม่มีเลยครับ ไปอีกหลายเดือน

ทางศูนย์ก็น่ารัก บอกว่าถ้าถ้ารวมกลุ่มกัน 10-15 คน ก็จะเปิดพิเศษให้ เสียค่าใช้จ่ายคนละไม่กี่ร้อยเองครับ

ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ คนที่มีรถ 250 cc ขึ้นไป

ถ้าใครไม่เคยเรียนเลย แนะนำให้ไปเรียนครับ เพราะรุ่นน้องผมไปเรียนมาแล้ว

บอกว่า ที่มันรอดจากหลุดโค้งสุดถนนก่อสร้างได้ก็เพราะหลักสู ตรนี้ล่ะครับ

ลงชื่อกับเบอร์โทรไว้นะครับ

หรือติดต่อ ผมได้เลย ตั้ม 0818523200 rsakdamnuson@yahoo.com