ชมรมรถโบราณนครลำดวน(ศรีสะเกษคลาสสิค) ขอเชิญเพื่อน ๆ พี่น้องผู้รักในการขับขี่รถเก่า และมีจิตใจดีงามทุกท่าน ร่วมงานในวันที่ 27-28 มกราคม 2550 ณ โรงเรียนบ้านเปื่อยนาสูง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยขอบริจาค ณ จุดลงทะเบียนท่านละ 100 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น และมอบทุนอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ ทางกลุ่มจึงขอเชิญทุกกลุ่มทำบุญร่วมกันนะครับ
***กำหนดการ***
27 มกราคม 2550
12.00 น. ร่วมตัวกันที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
14.00 น. เคลื่อนตัวเข้าสู่โรงเรียนบ้านเปื่อยนาสูง(ระยะทาง 20 ก.ม.จากตัวจังหวัด)
15.00 น เชิญลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
15.00-18.00 น. เชิญรับประทานอาหารว่าง (ก่อนงานกลางคืน)
18.00-01.00 น. (โดยประมาณ) เริ่มงานกลางคืนครับ
- ทุกกลุ่มที่มาเชิญรับมอบของที่ระลึก
- พิธีรับ - มอบสนามเด็กเล่น (เบื้องต้น เนื่องจากต้องเช็ดยอดทำบุญก่อนครับ)
- งานภาคการแสดงต้อนรับจากทางโรงเรียน
- งานนันทนาการ (มีดนตรีครับ)
- การประกวดรถ 3 ประเภท(มีถ้วยรางวัล)1.รถเดิม2.รถสวยงาม3.รถโทรม
- การประกวดคนซ้อนท้ายรถโบราณครับ(โหวตจากผู้ร่วมงาน)
- มอบรางวัลกลุ่มมาร่วมงานมากที่สุดครับ(นับจากการลงทะ เบียน)
- มอบรางวัลกลุ่มมาไกล(ขี่มาเอง)
- มอบรางวัลคนซ้อนท้าย
- การจับรางวัลหางบัตรลงทะเบียน
- การประมูลของที่ระลึกเพื่อหาทุนสมทบค่าสนามเด็กเล่นแ ละอาหารกลางวันน้อง ๆ
*** อาหาร น้ำแข็ง น้ำเปล่า ฟรี ครับ เครื่องดื่มมีดีกรี ทางโรงเรียนจัดจำหน่าย***
28 มกราคม 2550
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น สรุปยอดเงินที่ได้และมอบให้แก่โรงเรียนเพิ่มเติม
08.00 น. ทุกกลุ่มถ่ายรูปร่วมกันครับ / ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณงาน
09.00 น. ทุกกลุ่มแยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ
****** วันที่ 27 หากกลุ่มใหนมาถึงช่วงเช้า ต้องการไปเที่ยวปราสาทเขาพระวิหาร สามารถเดินทางไปได้ ครับระยะทางประมาณ 90 ก.ม. หรือ จะออกเช้าวันที่ 28 ก็ได้ครับ*****
//***// เงินค่าลงทะเบียนและเงินรายได้ต่าง ๆ นำไปจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นและเป็นทุนอาหารกลางว ันของน้อง ๆ นักเรียนทั้งหมดครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ช่างเล็ก 086-2755466 พี่ต่อ(ผมเอง) 085-8576003 ก๊อป 081-0722506 ป๋อง 084-9828290