รูปงาน ร่วมใจทำความดีเพื่อสังคม 7 พ.ค. 54 แอดเฟสบุ๊คนะ
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002275852519

tiwang rider club of motorcycle classic and bigbike