อยากถามว่าถ้าเรามีc70เเต่ไม่มีชุดโอนมีแต่ทะเบียนเร าจะต่อภาษีได้ไหม ถ้าไม่มีทั้งทะเบียนและชุดโอนเราจะไปขอทะเบียนใหม่ได ้ไหม