อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ฅน ขาย ผัก อ่านข้อความ
ไป ครับ
ขอบคุณครับ