ผมอยู่อุบลอยากด้ายคระแกรงพับหน้าที่ใส่ของครับไม่รู ้ที่ซื่อคัยมีแล้วไม่ด้าวไช้เอามาแบ่งกันใช่บ้างครับ ราคาตามสภาพครับคัยมีลงเบอร์ติดต่อนะมีรูปยิ่งจะดีมา กครับ ขอบคุณ