ขอบคุณพี่เอก นครศรีclassic ที่ชวนไปแห่ ( อากาศหนาวมากจนเหื่อออก )